Hoppa till huvudinnehåll

Resor till Mongoliet

Möt ett av jordens sista kvarvarande stora nomadfolk

Mongoliet ligger så långt från världshaven man kan komma på jorden och består av en högplatå på i genomsnitt 1 400 möh. Landets högsta berg når 4 374 möh, ytan är fyra gånger större än Sveriges och sträcker sig över tre tidszoner.

Utspridda på den stora landytan bor två miljoner mongoler varav drygt en tredjedel livnär sig som boskapsskötare och herdar. Livet cirkulerar kring bostaden, boskapen, hästarna, betet och behovet av bränsle för vintern. Under sommaren flyttar herdarna med sina djur till passande betesmarker, gärna intill något vattendrag, och slår upp sin ger (jurta).

Vi besöker nomadiserande boskapsskötare i olika naturtyper runt om i landet och vi övernattar i olika ger camp (jurtor) i natursköna landskap. Vi upplever de vida stäpperna och Altaibergen. Vi spanar efter snöleoparder, Przewalskihästar, Altaisnöhonor och sibirisk stenbock.