Resevillkor för Kinaresor Draken AB gäller även för Indienresor och Hemslöjdsresor

Anmälan, betalning, resevillkor m m

Anmälningsavgiften är 2 000 kr - 3 000 kr och ska betalas senast 7 dagar efter bokning. Resterande betalning ska vara oss tillhanda senast 20 dagar före avresa. Vid bokningar nära inpå avresa kan hela resans pris behöva betalas direkt vid bokning.

Färdhandlingar

Färdhandlingarna distribueras 10 dagar före avresan, underlätta vår distribution genom att betala i god tid.

Avbeställning och reseförsäkring

Vid avbeställning av resan senast 65 dagar före avresa går inbetald anmälningsavgift förlorad. Vid avbeställning 64-46 dagar före avresa är avbokningskostnaden 50% av resans pris, vid avbeställning 45-0 dagar före avresa är avbokningskostnaden hela resans pris. För tilläggspaket i samband med gruppresan gäller särskilda villkor i enlighet med respektive bokning. Som skydd mot höga avbeställningskostnader rekommenderar vi avbeställningsförsäkring. Res aldrig utomlands utan en ordentlig reseförsäkring.

Särskilt utvalda hotell

Alla våra hotell är valda med omsorg. Hög kvalitet och bra läge är viktigt för oss i val av hotell, liksom utmärkt service. Standarden på våra hotell är genomgående hög. Standarden på vissa mindre orter och våra expeditonsresor kan dock vara något lägre beroende på begränsning i urvalet. På hemsidan, under respektive resa, kan du läsa om vilka hotell vi använder. Observera att vi ibland kan tvingas byta namngivna hotell på grund av överbokningar, renoveringar eller andra oförutsedda händelser. I avreseinformationen framgår vilka hotell som är aktuella på just din resa.  Angivna flygtider är preliminära, definitiva tider bekräftas i färdhandlingarna.

Antal resenärer

Minimum antal anmälda deltagare för resans genomförande är 15 personer om inget annat anges där resan publiceras.

Paketresevillkor och kompletterande villkor

Svenska Resebyråföreningens (SRF) villkor för paketresor och Arrangörens kompletterande villkor reglerar avtalet mellan arrangören och resenären. Resevillkoren medföljer bokningsbekräftelsen:

Resor bokade före 1 augusti 2018 Länk till resevillkor, pdf.

Nya paketreselagen som gäller bokade resor fr.om 1 augusti 2018: Länk till resevillkor

De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302.Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. Kinaresor Draken AB kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt. Dessutom har Kinaresor Draken AB, enligt lag, ett skydd för att återbetala dina betalningar och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport om det eller de hamnar på obestånd. Mer information om centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302

Länk till direktiv för paketresor 

Kinaresor Draken AB (Kinaresor/Indienresor/Historiska Resor/Hemslöjdsresor) har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet. Vårt organisationsnummer är 556647-9134 och momsnumret är SE556647913401.