När börjar då Vietnamkriget? Man kan hävda att kriget börjar redan när andra världskriget är avslutat och Ho Chi Minh i Hanoi förklarar Vietnam självständigt från japansk ockupation och fransk kolonialism. En självständighetsförklaring som kolonialmakten Frankrike motsätter sig och vill förhindra. Frankrike ska "ta tillbaka sitt arv", vilket 1946 resulterar i det första Indokinakriget mellan Vietminh, den vietnamesiska självständighetsrörelsen, och Frankrike. Det kriget slutar 1954 med ett dramatiskt och tillintetgörande nederlag för Frankrike. Frankrikes nederlag och tillbakadragande leder till delningen av Vietnam i ett kommunistiskt Nordvietnam under Ho Chi Minhs ledning, och ett kapitalistiskt Sydvietnam under presidenten Ngo Dinh Diem, uppbackat av USA. Men man kan alltså se det som att det kriget aldrig tog slut, utan att det tog en kortare paus, men sedan återupptogs, då med USA i Frankrikes roll.

Den konflikt mellan Nordvietnam och Sydvietnam och deras bundsförvanter som finns redan från början, eskalerar så småningom i fullskaligt krig. När detta nya, andra, krig, det krig som vi känner som Vietnamkriget, men som också benämnts det andra Indokinakriget, det amerikanska kriget och också det vietnamesiska inbördeskriget, egentligen börjar, kan man också ha olika uppfattningar om.

Man kan hävda att kriget börjar redan 1955 när president Diem tar makten i Sydvietnam och inleder operationer för att undertrycka de kommunistiska sympatisörer som finns kvar i Sydvietnam efter landets delning. Diem får redan från början stöd från USA, som efter Maos seger i Kina och stilleståndet i Koreakriget ser hans regim som det enda verktyget för att förhindra kommunismens expansion i Sydostasien - "dominoteorin". 1955 skickas också de första amerikanska rådgivarna till Sydvietnam. Vid ungefär samma tid sätter ledningen i Hanoi ihop en plan för att stötta uppror i söder i syfte att återförena landet. Från 1959 sätts det upp "befriade zoner" i Sydvietnam med stöd från Nordvietnam. Nordvietnams ledning förbereder sig för krig, bl a genom operationer i Laos för att skapa försörjningsleder från nord till syd. Det året dör också de första amerikanska militära rådgivarna i Sydvietnam, efter attacker mot sydvietnamesiska militärbaser från kommunistisk gerilla.

En del säger att kriget börjar 1960 då motståndet mot Diems regim i söder organiseras i den Nationella befrielsefronten - FNL. Under 1960-talets första år, under president Kennedys regering, ökar också antalet amerikanska rådgivare i Sydvietnam. Amerikansk underrättelsetjänst och amerikanskt flyg börjar bistå den sydvietnamesiska militären.  

Militärt anser många att kriget börjar 1963, i och med slaget vid Ap Bac i Mekongdeltat, som är den första regelrätta konfrontationen mellan sydvietnamesisk militär och FNL-gerillan där också amerikansk militär personal är inblandad och dödas. Fem amerikanska helikoptrar skjuts ned. Slaget räknas som FNL-gerillans första seger i kriget. 

Regelrätt amerikansk inblandning i kriget inleds 1964, då president Johnson drastiskt ökar den amerikanska närvaron och Tonkinincidenten inträffar. Det amerikanska krigsfartyget USS Maddox säger sig på internationellt vatten ha besvarat en attack från nordvietnamesiska torpedbåtar, en händelse som ger president Johnson anledning att driva igenom Tonkinresolutionen i Kongressen, villket ger presidenten fria händer att utöka krigföringen i Vietnam utan ytterligare beslut i Kongressen och utan att formellt förklara krig. Därpå följer amerikanska vedergällningsbombningar med flyg över Nordvietnam. En plan sätts upp för att inleda bombkriget mot Nordvietnam. Amerikanska flygbaser etableras i Sydvietnam. Kina och Sovjetunionen förser Nordvietnam med militärt material, vapen, medicin samt militär rådgivning och militära underrättelser. 1965 attackeras en amerikansk flygbas i centrala högländerna av FNL-gerillan. I mars 1965 vadar 3 500 amerikanska marinkårssoldater iland på Danangbuktens stränder för att skydda flygbasen i Danang. Därmed är amerikanska marktrupper definitivt inblandade i kriget. Därmed har Vietnamkriget inte bara börjat, utan är i full gång. 

Den amerikanska truppnärvaron i kriget utökas år efter år. 1968 finns det över 500 000 amerikanska soldater i Vietnam. Det året blir också ett av krigets mest dramatiska år, med Tetoffensiven, My Lai-massakern och Nixons seger i det amerikanska presidentvalet efter löften om att avsluta kriget. Men det dröjer till 1973, efter besvärliga fredssamtal mellan USA och Nordvietnam i Paris och julbombningarna över Hanoi 1972, innan USA kan avsluta sin krigföring och ta hem sina marktrupper. Själva kriget tar inte slut förrän 30 april 1975, då Sydvietnam faller efter Nordvietnams storoffensiv längs den vietnamesiska kusten, och Saigon och den sydvietnamesiska regimen till slut faller. Vietnam återförenas som ett land. Över 58 000 amerikaner och sammantaget någonstans mellan två och tre miljoner vietnameser, civila och militärer, på båda sidor, har dött.

Men är kriget därmed verkligen slut? För Vietnam fortsätter krigstillståndet när man 1979 går in i Kambodja för att fördriva Pol Pots regim från makten, en regim som kommit till makten just genom stöd från Nordvietnam och Kina och som en reaktion på att USA:s krigsföring i Vietnam förts över till Kambodja. En krigsföring som i sin tur satts igång för att hindra Nordvietnams leveranser av vapen och personal till södra Vietnam över kambodjanskt territorium. Utvecklingen i Kambodja är med andra ord i högsta grad en följd av kriget i Vietnam. Kriget leder också till en stor flyktingkatastrof. Ett stort antal vietnameser lämnar Vietnam som flyktingar efter krigsslutet. 1979 anfaller Kina Vietnam, bl a som vedergällning just för Vietnams krig i Kambodja och behandling av etniska kineser i Vietnam efter krigsslutet. USA för sin del utlyser att handelsembargo mot Vietnam, ett  embargo som varar till 1994. 1995 normaliseras de diplomatiska förbindelserna mellan Vietnam och USA.

Se alla våra resor til Vietnam »