Beteckningen Angkor är ett sentida namn. Riket kallades Kambudjadesa, alltså samma namn som dagens Kambodja, eller Kampuchea på khmer. Faktum är att dagens kungarike Kambodja är samma rike, samma stat, som det rike som en gång byggde Angkors djungeltempel. Riket gick aldrig under, det föll aldrig samman, det erövrades aldrig helt och hållet, även om det tidvis var mycket nära.

Liksom namnet Kambudjadesa härstammar namnet Angkor från sanskrit, eftersom det är en anpassning av sanskritordet nagara, vilket betyder stad. Och en stad var verkligen Angkor under sin höjdpunkt. Forskare beräknar idag att Angkor ska ha världens till ytan största urbaniserade område före den industriella revolutionen. Kanske hade staden en miljon invånare, vilket var betydligt mer än samtida europeiska städer. Men khmerväldets huvudstad kallades aldrig Angkor. Riket hade skiftande huvudstäder som var kända under sanskritbeteckningar som Isanapura, Mahendraparvata, Hariharalaya och Yashodharapura, den stad som vi idag känner som Angkor Thom.

Att man använde sig av sanskrit, Indiens klassiska språk, var naturligt, för Angkorväldet tog upp indisk kultur och religion. Khmererna, huvudbefolkningen i Angkorväldet, räknas som en av Sydostasiens tidigaste folkgrupper. När exakt, och varifrån de kom, är ännu oklart, men de fanns i regionen långt före thaifolken, vietnameserna och burmeserna. Runt början av vår tideräkning grundar de ett rike i Mekongdeltat, ett rike som var starkt påverkat av handelskontakter med Indien och som i kinesiska källor blev känt som Funan. Riket växte fram kring Mekongdeltats vattenvägar med kontakt med kusternas handelsrutter, så det blev naturligt ett rike inriktat på handel. Handelskontakterna sträckte sig västerut ända bort till perserriket och Rom, och norrut till Kina. Romerska källor talar om ett rike Kattigara, som man tror kan ha motsvarat Funan. Men den viktigaste kontakten var alltså Indien. Funans framväxt sammanfaller med att hindusismen etablerar sig som den starkaste religionen i Indien, och Funans kungar och ledande skickt tar till sig hinduiska ritualer och religiösa idéer.

Förutom sina långväga kontakter så uppvisade Funanriket en hel del drag som vi hittar också i dagens kambodjanska samhälle. Man odlade ris, och man bodde i hus på stolpar. Man såg bergstoppar som gudarnas heliga boningar.

Redan Funan byggde tempel ägnade åt de hinduiska gudarna, och rimligen började de indiskpåverkade kungarna redan under denna tid se sig som inkarnationer av de hinduiska gudarna, främst Shiva. Templen byggdes ursprungligen i tegel.

Funanriket tas så småningom över av riket Chenla, också det en kinesisk beteckning. Om man erövrade Funan eller om rikena helt enkelt smälte samman vet man inte riktigt. Chenla hade sitt centrum längre in i landet, bl a i dagens södra Laos, där tempelområdet kring Wat Phu anses ligga på en plats som hyste en av Chenlas tidigare huvudstäder. Men det är osäkert om Chenla verkligen var en stat, eller en lösare sammanslutning av stadsstater, som också kan ha varit i krig med varandra.  

Chenla tros ha formats som rike på 500-talet e Kr, och ska alltså ha haft en tidig huvudort i dagens södra Laos, vid Mekongfloden. Sedan ska rikets centrum ha förskjutits västerut. Ruinerna vid Sambor Prei Kuk, halvvägs mellan Phnom Penh och Siem Reap, var Chenlas huvudstad Isanapura fram till  

Angkorväldets hinduiska kungar ansåg sig vara representanter av guden Shiva, som bor på berget Meru. Så när Jayavarman II år 802 efter Kristus utropade sig till gudakonung över khmerernas rike valde han att hålla den ceremonin på berget Kulen, för att påminna alla och envar att han var Shiva förkroppsligad i jordisk gestalt. Kungen lät också bygga sin nya huvudstad Mahendraparvata på berget för att visa på sin koppling till Shiva. Den huvudstaden har varit känd av forskarna sedan 1930-talet, men det exakta läget och omfattningen har varit okänt, så det var en stor sensation i forskarvärlden och internationella media när den återupptäcktes av australiska forskare 2013. 

Under de senaste åren har vi tack vare ny arkeologisk teknik, laserradarteknik kallad Lidar, fått veta ännu mycket mer om Angkor. Framför allt har arkeologerna lokaliserat Angkors föregångare, Mahendraparvata, på berget Kulen nordväst om Angkor. Här inleddes alltså Angkorväldets storhetstid då Jajavarman II år 802 på denna plats lät utropa sig till världshärskare och gudakonung. Runt honom då fanns en nybyggd storslagen huvudstad med palats och tempel, en stad som senare övergavs och togs över av djungeln och försvann.

Se våra resor till Kambodja »