Våra mest bokade resor

Alla resor i bokstavsordning:

Följ oss på Facebook

Hemslöjdsresors resestipendier

 

Resestipendium 2017

KINARESOR/HEMSLÖJDSRESOR ställer medel till förfogande för ett resestipendium.

Stipendiet är normalt på 20 000 kronor och kan sökas av den som är medlem i hemslöjdsförening som är ansluten till Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund (SHR), och/eller prenumerant på Hemslöjd.

Syftet med stipendiet är dels att sprida kunskap om och intresse för andra kulturers hantverks-, textil-, slöjd- och folkkonsttraditioner, dels att sprida kunskap om HEMSLÖJDSRESORNA.

Information och ansökan resestipendium

Mer information, anvisningar och blankett för ansökan kan du enkelt ladda ned här. 

Årets stipendiat kungörs i samband med någon av SHR:s aktiviteter/mötestillfällen under sep-okt 2017 (exakt datum kommer att anges senare). Beslutet meddelas därefter alla sökande per e-post. Stipendiaternas namn kungörs ocksågenom HEMSLÖJDSRESORS nyhetsbrev. Beställ nyhetsbrevet.

 

Resestipendiater 2014

Två stipendier, båda på 20 000 kr, tilldelades

Anna-Karin Jobs Arnberg, Solna
Arbetar som textilintendent och sektionschef vid Stiftelsen Nordiska museet. Tidigare varit länshemslöjdskonsulent för textil slöjd i Uppsala län i fyra år samt verksamhetsledare och länshemslöjdskonsulent för textil slöjd i Stockholms län i fyra år. Anlitas som kursledare inom olika textila tekniker, men framförallt folkligt broderi. Ordnar också kurser i samarbete med hemslöjdsföreningar och andra slöjdare. Medverkat i Nordiska museets årsbok Fataburen, artiklar i rapporter från Nordiska dräktseminarium, artikel i Svenska hemslöjdsföreningarnas riksförbunds katalog Hemslöjden 100 år. Hållit stort antal föredrag på konferenser, museer, hemslöjdsföreningar, vävföreningar etc om kulturhistoria och textil både inom Sverige och utanför Sverige.

Marie Ekstedt Bjersing, Göteborg
Arbetar som vävlärare och samordnare för läsårsutbildningarna på Sätergläntan samt med ett forskningsprojekt inom vävning. Tidigare arbetat på Västerbottens museum och som studiecirkelledare på Studieförbundet Vuxenskolan i Umeå. Deltar löpande i forskningsseminarier. Gått som lärling hos en etiopisk vävare. Arbetat med rekonstruktioner, bl a av Tutankhamons krage och silverbrokad som tillhört Karl X Gustav. Särskild intresserad av teknologin bakom föremålen. Hur har man tänkt? Hur gör man? Varför gör man på ett visst sätt? Redskapen och metoderna. Materialets egenskaper. Vilka förutsättningar finns? Påverkan från omgivningen. Hur tekniken påverkar produkten och hur man kan lösa tekniken för att få den produkt man vill ha. Till synes enkla redskap fascinerar henne lika mycket som den avancerade utrustningen, eller kanske t o m mer. Enkla redskap ger stor frihet och stora möjligheter.

 

Resestipendiater 2013

Resestipendiet på 25 000 kr tilldelades Inger Hammar, Visby. Inger är redaktör och journalist på Gotlands Allehanda i Visby och bevakar särskilt kultur med textil, folklig konst, konsthantverk, hantverk och slöjd som specialitet. Hon är också mycket aktiv inom Gotlands läns hemslöjdsförening. Inger kommer att skriva artiklar och i ord och bild berätta om den resa hon väljer att delta i. Hon vill berätta om de textila och hantverkstraditioner, lokala material och tekniker hon kan studera under resan. Hon kommer också att föreläsa om sina upplevelser i hemslöjds- och museisammanhang.

Resestipendiet på 10 000 kr tilldelades Inger Möller Degerfält, Lund. Inger är textil slöjdlärare och läromedelsproducent verksam inom slojd.nu som utsågs till Årets digitala läromedel 2012. Inger kommer att sprida kunskap om den resa hon kommer att delta i genom sitt stora kontaktnät, och göra hemslöjdsresorna mer kända i skolslöjdsvärlden.

Stipendiaterna utsågs av en kommitté bestående av Kerstin Andersson Åhlin, generalsekreterare SHR, Celia B Dackenberg, chefredaktör Hemslöjd, Per Camenius, ansvarig KINARESOR/Hemslöjdsresor, och Kerstin Andersson, färdledare Hemslöjdsresor. Kommittén tackar samtliga sökande och hoppas att den som inte erhöll ett stipendium 2013 återkommer med ny ansökan inför 2014.

 

 

                     

 

                   

 S